อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการโดยประมาณเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านไว้พิจารณา ซึ่งสำคัญอยู่ที่การเจรจาและแนวทางในการทำงานมากกว่า เนื่องจากในระบบหลังบ้าน(back office)ทุกอย่างเรามีให้บริการ  เรามีประสบการณ์จากการทำงานจริงในระบบบริษัทและในระบบสำนักงานบัญชี

สนใจติดต่อได้ทางโทร : 086-339-0221

email: info@uniqueaudit.com

line id : @uniqueaudit

                                             หรือผ่านwebsite ด้านล่าง

     

 

บริการ ค่าบริการ หมายเหต ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ รหัสบริการ
จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)  2,500 ก่อตั้ง   1 ท่าน/วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย 1-2   วัน R-01,R-02,R-03
จดทะเบียน คณะบุคคล 3,000 ก่อตั้ง   2 ท่าน 1-2   วัน R-01,R-02,R-03
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญ 3,000 ก่อตั้ง   2 ท่าน 1-2   วัน R-01,R-02,R-03
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 4,500 ก่อตั้ง   2 ท่าน/ต้องจองชื่อ 1-3   วัน R-01,R-02,R-03
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 4,500 ก่อตั้งอย่างน้อย   2 ท่าน/ต้องจองชื่อ 1-3   วัน P-01
จดทะเบียน บริษัทจำกัด 7,000 ก่อตั้งอย่างน้อย   3 ท่าน/ต้องจองชื่อ 1-3   วัน C-01
จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat.7%) 2,500   1-2   วัน  
ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 2,000   1-2   วัน  
ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม 2,500   1-2   วัน  
จดแก้ไข ย้ายที่ตั้ง สำนักงาน 3,500-5,000 กรณี ย้ายข้ามจังหวัด ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1-14   วัน C-03,P-03
จดแก้ไข เพิ่ม-ลด สาขา 3,500   7   วัน C-03,P-03
จดแก้ไข กรรมการ เข้า-ออก 3,500 ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวน   กรรมการ 7   วัน C-02,P-06
จดแก้ไข อำนาจกรรมการ 3,500 ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวน   ทุนจดทะเบียน 14   วัน C-02
จดแก้ไข เพิ่ม ลด ทุนจดทะเบียน สอบถาม ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวน   ทุนจดทะเบียน 14   วัน C-08,C-09,P-05
จดแก้ไข เปลี่ยนชื่อ นิติบุคคล 3,500   14   วัน C-05
จดแก้ไข รายชื่อผู้ถือหุ้น (อบจ.5) 2,000   1-2   วัน C-07
จดแก้ไข ตราประทับ 3,500   1-2   วัน C-04,P-04
จดแก้ไข เพิ่ม วัตถุประสงค์ 3,500   1-2   วัน C-06,P-02
การจดทะเบียนแปรสภาพห้างห้นุส่วนเป็นบริษัทจำกัด สอบถาม ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวน   ทุนจดทะเบียน 30-45   วัน P-07
จดเลิกกิจการ,บริษัท,ห้าง / รวมปิดงบ/ชำระบัญชี 13,000 ราคาอาจเปลี่ยนแปลง ประมาณ   6 เดือน C-11,P-08
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว สอบถาม   45-90   วัน  
ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สอบถาม   45-90   วัน  
ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว(Work Permit) 20,000 ไม่รวมค่าธรรมเนียม/ราคาอาจเปลี่ยนแปลง 15-30   วัน  
ขอ VISA Non Immigrant 15,000 ไม่รวมค่าธรรมเนียม/ราคาอาจเปลี่ยนแปลง 15-30   วัน  
ต่อ Work Permit/VISA 10,000 ไม่รวมค่าธรรมเนียม/ราคาอาจเปลี่ยนแปลง 15-30   วัน  
วางระบบบัญชี/ระบบเอกสาร เริ่มต้นที่   10,000 ไม่รวม   ค่าโปรแกรมบัญชี 15-30   วัน  
ทำบัญชี รายเดือน เริ่มต้นที่   2,500 สำหรับ   กิจการรายใหม่ 15-30   วัน  
ทำบัญชีบริหาร รายเดือน เริ่มต้นที่   5,000 ฟรีโปรแกรมบัญชี   ระบบออนไลน์ 15-30   วัน  
จัดทำบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร เริ่มต้นที่   5,000      
สอบทานการบันทึกบัญชี เริ่มต้นที่   10,000      
ตรวจสอบบัญชี  เริ่มต้นที่   6,000      
ตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร เริ่มต้นที่   10,000      
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านการเงิน การหาแหล่งเงินทุน สอบถาม      
รับเป็นที่ปรึกษา ด้านไอที ระบบการสื่อสาร สอบถาม      
สอนปิดบัญชี 15,000   15-30   วัน  
จัดทำระบบเงินเดือน เริ่มต้นที่ 2,500 ไม่รวม   กระดาษที่ทำสลิป    
ราคาค่าบริการ   ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคานี้ เป็นอัตรา   บริการในกรุงเทพฯ 
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ(หลังจากลูกค้าส่งเอกสารและลงนามครบถ้วน)
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 786,459