เกี่ยวกับเรา

บริหารงานโดย

ทีมงานผู้สอบบัญชีและ

อดีตผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินและ

ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน

ประสบการณ์กว่า 15 ปีในสายงาน มุ่งมั่นในอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงและชื่อเสียงให้กับบริษัท

พัฒนาตนเองและทีมงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

และเพิ่มความรู้และความมั้นคงกับทีมงาน เพราะคิดว่า

ลูกค้า ทีมงาน และบริษัทต้องเป็นทีมเดียวกันและเดินไปด้วยกัน ความสำเร็จก็จะตามมา

Visitors: 792,673