ตรวจสอบภาษี(tax audit)

- ก่อนยื่นภาษีให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสักครั้ง
- ตรวจการขอคืนภาษี : ถ้าท่านไม่กล้าขอคืนภาษี หรือมีการส่งออกแต่ไม่ได้รับคืน VAT ทุกเดือน
    หรือเคยขอขอคืนภาษีแล้วแต่ถูกปรับเพิ่ม ให้เราขอคืนภาษีแทนท่าน
- ตรวจภาษีย้อนหลัง : ถ้าท่านกังวลหรือไม่มั่นใจว่าจะมีภาระภาษีย้อนหลังหรือไม่ ให้เราตรวจภาษีย้อนหลังให้แก่ท่าน
- เคลียร์ปัญหาสรรพากร  : ให้เราเตรียมเอกสารที่สรรพากรต้องการและให้คนของเราที่พูดภาษาเดียวกันกับสรรพากร  เป็นผู้ติดต่อสื่อสารดีกว่า

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • cc.jpg
    วางแผนภาษีโดยมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปี ครอบคลุมทุกภาษี เน้นความจริง win win ทั้งสรรพากรและผู้ประกอบการ

  • 333.jpg
    รับบริการจดทะเบียนภาษีอากร ทุกประเภท
Visitors: 791,062