สอนปิดบัญชีภาคปฏิบัติ

 

เปิดสอนบัญชี "การปิดบัญชีภาคปฏิบัติ นำไปใช้ได้จริง" ให้แก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ที่เน้นความรู้ทางบัญชีภาคปฏิบัติ

 1. ใช้ข้อมูลจริง ทำให้ทราบปัญหาในการนำไปปฎิบัติจริงและแก้ไขได้ทันกาลเสมือนมืออาชีพ
 2. สอนตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มย่อย โดยผู้สอบบัญชีซึ่งผ่านงานด้านสอบบัญชีและงานด้านบัญชีในตำแหน่งสูงสุด
 3. เข้าใจอย่างชัดเจน สอนแบบใช้งานจริง ทำไป ทบทวนไป ซ้ำๆให้จำแบบซึมซับ
 4. คุ้นเคยศัพท์ทางเทคนิตที่ใช้กันทั่วไปในวงการบัญชี เช่น reconcile bank , crossckeck , งบไม่ดุล ฯ
 5.  เทคนิคการวางแผนภาษีอากรเบื้องต้น
 6. เทคนิคการค้นหาข้อมูลภาษีอากรอย่างรวดเร็ว
 7. การออกแบบรายงานเพื่อส่งผู้บริหาร
 8. เทคนิคการใช้ excel  เพื่อจัดทำรายงานอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 9. เทคนิคการออกแบบระบบบัญชีตามความเหมาะสม
 10. เทคนิคการจัดทำงบประมาณโดยใช้ excel เพื่อง่ายต่อการปรับเปลี่ยน
 11. เทคนิคการแก้ไขข้อผิดพลาด 

    

                                            ค่าใช้จ่ายในการอบรม  15,000 บาท(ตัวต่อตัว) หรือ 10,000 บาท(เรียนเป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 4 คน) รวมเอกสารประกอบการสอน   

                                                                                 สนใจติดต่อกลับข้างล่าง เพื่อนัดเวลาเรียน ระยะเวลาเรียน 9 วัน 


                                                      

 

Visitors: 746,873